Otthonfelújítási támogatás 2024 – Minden, amit érdemes tudni

Otthonfelújítási támogatás 2024: a korszerűsítésé a főszerep

Néhány éve már nagy népszerűségnek örvendenek a különböző családtámogatások a gyermekes családok körében. Nem volt ez másképp az előző otthonfelújítási támogatás esetében is. Idén is sok család reménykedett egy hasonló programban, amely segítséget nyújt otthonuk korszerűsítéséhez. Most már biztos, hogy 2024. július 1-jétől ismét elérhető egy energetikai támogatást biztosító otthonfelújítási program, amelynek minden részletét kifejtjük az alábbiakban. Továbbá megvizsgáljuk a lakásfelújítás finanszírozásának egyéb lehetőségeit is.

Mit jelent az otthonfelújítási támogatás?

Az otthonfelújítási támogatás a 2024-es Otthonfelújítási Program, vagy hivatalos nevén Otthonfelújítási Hitelprogram keretében elnyerhető lakossági energiahatékonysági korszerűsítésekhez nyújtott támogatás. Az Európai Unió által finanszírozott, 108,24 milliárd forintos keretösszegű program révén a támogatás 2024. július 1-jétől igényelhető családi házak felújítására.

Meddig lehet igényelni a felújítási támogatást?

A következő kormányülés alkalmával már tiszta képet kapunk a válaszról. Az előzetes tervek szerint a kérelmeket 2025 végéig lehet benyújtani, és a hozzátartozó kölcsönszerződéseket 2026. április 30-ig lehet megkötni. Ugyanakkor szakértők szerint a 108 milliárdos forráskeret várhatóan jóval hamarabb elfogy az említett határidőknél.

Mit nyújt az Otthonteremtési Program?

2024 április végén jelent meg a pályázat felhívástervezete. Ennek előzményeként 2024. április 5-én az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium két államtitkára közös sajtótájékoztatón ismertették az energetikai támogatást nyújtó program részleteit. Azóta a két minisztérium több közleményben is kiegészítette az információkat. Nézzük meg, pontosan ki, milyen feltételek mellett, és mekkora összeget igényelhet ingatlana korszerűsítésére!

A felújítási támogatás részletei

A kormány április eleji bejelentése szerint a hitelprogram egy kölcsönből és egy vissza nem térítendő támogatásból áll. Ezek együttes összege minimum 2,5 millió, maximum 6 millió forint lehet. Egy felújítási projektre legfeljebb 7 millió forintnyi költséget lehet elszámolni.

A felújítási projekthez legalább 14,3 százalék saját forrást kell biztosítani, amit a folyósításkor kell igazolni. Így a teljes otthonfelújítási támogatás az önrész mellett legfeljebb a korszerűsítési költség 85,7 százalékát teheti ki.

Nézzünk egy pillanatra a számok mögé! Amennyiben 7 millió forint a beruházás, úgy az 1 millió forint saját forrást jelent. Ha a beruházás összköltsége kevesebb, mint 7 millió forint, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön arányosan kisebb lesz. A minimális követelményen felül természetesen további saját forrás is felhasználható az előírt minimum 30 százalékos energiamegtakarítás eléréséhez. Az elszámolható költségek akkor sem léphetik túl a 7 millió forintot.

Otthonfelújítási támogatás 2024 igénylésének feltételei

A vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel aránya az igénylő jövedelmi helyzetétől és a lakóingatlan fekvése szerinti járás gazdasági viszonyaitól függ. Az új otthonfelújítási támogatás kizárólag meghatározott ingatlanokhoz igényelhető, és csak adott, energiahatékonyságot növelő korszerűsítésekre használható fel. A felújítás során igazoltan legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni.

Milyen lakóingatlanok esetén igényelhető a támogatás?

A jelenlegi kiírás szerint a 2024-es lakásfelújítási támogatást 1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott egy- és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére lehet felhasználni. A támogatás elnyerésének alapfeltétele, hogy a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos primer energiafogyasztás csökkenést érjünk el.

Csak a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban belterületi, külterületi, zártkerti lakóházként, szabadon álló családi házként, sorházi családi házként vagy ikerházként bejegyzett, életvitelszerűen lakott ingatlanok energetikai korszerűsítése támogatható. Kizárólag Magyarországon lévő ingatlan korszerűsíthető.

A támogatásból kizárólag lakáscélú energiafelhasználás valósítható meg. A program lehetőséget ad arra, hogy a beruházással érintett ingatlan címén vállalkozás székhelye legyen bejelentve. Ha az ingatlanban vagy annak egy részében tényleges vállalkozási tevékenység zajlik, biztosítani kell energiafelhasználás elkülönítését mérőóra és közüzemi számla segítségével.

Ki igényelheti az új lakásfelújítási támogatást?

Az otthonfelújítási kölcsönt minden olyan nagykorú, cselekvőképes magánszemély igényelheti, aki rendelkezik magyar adóazonosító jellel, magyar állampolgár, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára, és legalább egy éve rendelkezik magyarországi állandó vagy tartózkodási hellyel, amit lakcímkártyával igazol. Fontos, hogy az igénylő tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezzen a korszerűsítendő családi ház esetén. A korszerűsítés tárgyát képező ingatlannak 2024. május 1. óta az igénylő állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye kell legyen, amit lakcímkártyával igazolni szükséges.

A kölcsönigénylő házastársát vagy bejegyzett élettársát adóstársként be kell vonni a kölcsönszerződésbe. Kivételt képez, ha házastársi vagy élettársi vagyonjogi szerződésük van, amelyet eredeti példányban bemutatnak.

Ha az igénylő a kölcsönigényléskor vagy a futamidő lejáratáig betölti a 75. életévét, akkor egy olyan adóstársat kell bevonni, aki megfelel az életkori és jövedelmi elvárásoknak.

Az otthonfelújítási támogatás igénylése

Ma már az igénylés folyamata teljes egészében online, az Ügyfélkapun keresztül is elvégezhető, ahol minden szükséges formanyomtatvány letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról. Emellett személyes ügyintézésre is van lehetőség. A kölcsönkérelem postai úton vagy személyesen is benyújtható bármely kormányablaknál. Személyes ügyintézésre a kijelölt hivatalokban és hitelintézetekben van lehetőség, ahol a formanyomtatványokat szintén le lehet tölteni.

Hol és hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatás személyesen is igényelhető lesz az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által kialakított MFB Pont Plusz lakossági hálózatában, országszerte várhatóan 266 bankfiókban, 2025. december 31-ig. Fontos, hogy a kölcsönszerződéseket legkésőbb 2026. április 30-ig vagy – sokkal inkább – a forráskeret kimerüléséig lehet megkötni, a kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány és a kötelező mellékletek benyújtásával.

Egy természetes személy adósként legfeljebb egy kölcsönkérelemre kaphat támogatást. Kritérium még a lakásfelújítási támogatás igénylésekor, hogy ugyanazon ingatlanra maximum egy kölcsönkérelem kaphat támogatást. Emellett ugyanazon kölcsönigénylő csak egy uniós forrású energiahatékonysági célú lakossági programból részesülhet támogatásban.

Kötelező dokumentum

A tervezett, legalább 30 százalékos energia-megtakarítás előzetes alátámasztásához a kölcsönkérelemhez csatolni kell az épületnek a fejlesztés előtti, azaz kiinduló állapotát bemutató, azonosító kóddal ellátott, és a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint készített Hiteles Energetikai Tanúsítvány aláírt példányát és energetikai számítását. Emellett a beruházás megvalósítása utáni, vagyis tervezett állapotra vonatkozó, szintén azonosító kóddal ellátott, aláírt energetikai számítást is.

Lakásfelújítási hitel igénylésének menete

Az alábbiakban röviden összeszedtük, milyen lépések állnak előttünk, ha szeretnénk részt venni az Otthonfelújítási Programban. A lakásfelújítási hitel igénylésének menete egyszerű és átlátható.

Először is, a kölcsönkérelmet a bankoknál kell benyújtani, ahol a jogosultságot és a hitelképességet is a bank bírálja el. A bank pozitív döntés esetén folyósítja a hitelt. Fontos, hogy a munkálatokat a folyósítástól számított egy éven belül be kell fejezni.

Ezt követően, a lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez számlákat és jogosultságot igazoló dokumentumokat kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, amely az igénylést elbírálja. Ha a MÁK is pozitívan értékeli az igénylést, akkor folyósítja a támogatást. Ezen kívül, a támogatás összegét előtörlesztésre is lehet fordítani, ami csökkenti a havi törlesztő összeget, de a futamidő nem változik. Fontos megjegyezni, hogy a támogatás igénylését az előtörlesztési lehetőség pillanatában kell megtenni.

Ügyintézés időtartama

Az Otthonfelújítási Program feltételeit meghatározó 518/2020. kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár az otthonfelújítási támogatás elbírálási idejének keretében 30 nappal számol. Ezt követően 5 napon belül utalniuk kell az összeget. Az elbírálási idő független az igényelt támogatás összegétől. A kérelmeket MÁK a beérkezés sorrendjében bírálja el, így ezt mindenképp érdemes szem előtt tartani.

otthonfelújítási támogatás igénylése

Milyen feltételeket kell teljesíteni a hitelbírálatnál?

Az Otthonfelújítási Program keretében a kamatmentes hitelt azok igényelhetik, akik megfelelnek az összes kiírásban szereplő feltételnek. Ezek közé tartozik, hogy az igénylőnek és esetleg az adóstársnak rendelkeznie kell olyan állandó, rendszeres jövedelemmel – például nyugdíjjal –, amelyből képes a hitelt törleszteni.

A hitelbírálat feltételei

A hitelnyújtó intézet ezt minden esetben megvizsgálja, hogy az otthonfelújítástra fordítható kölcsön havi törlesztőrészlete, más hiteltörlesztési kötelezettségekkel együtt, belefér-e a jövedelemarányos törlesztési mutatóba (JTM). Köztudott, hogy a fogyasztási hitelek esetén 600 ezer forintos havi nettó jövedelem alatt a jövedelem maximum 50 százaléka, 600 ezer vagy annál magasabb jövedelemnél annak 60 százaléka lehet a maximális együttes törlesztési teher. Fontos megemlíteni, hogy adóstársak esetében az együttes jövedelmet veszik figyelembe. Az igénylés benyújtásakor már rendelkezni kell a családi ház energetikai tanúsítványával, mert a bank csak ezzel együtt fogadja be a kedvezményes hitel iránti kérelmet.

Igénylést kizáró okok

Az előbb összeszedtük, milyen feltételek teljesülése esetén számíthatunk pozitív hitelbírálatra. Így érdemes a hiteligénylés kizáró okait is felsorolni az alábbiakban.

Nem kaphat támogatást az, akinek a KHR-listán szereplő hitelmulasztása nem rendeződött vagy veszteségleírással lett rendezve. Támogatásban nem részesülhet az sem, akinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbért meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Az is kizáró ok, ha valakinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbért meghaladó, 60 napon túli közüzemi díj-tartozása van, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Otthonfelújítási támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

Az Otthonfelújítási Programban való részvételhez folyamodóknak a következő dokumentumokat kell beszerezniük és ellenőrizniük az érvényességüket, hogy biztosítsák a sikeres igénylést. A hitelnyújtó intézetek csak akkor tudják befogadni a kölcsön iránti kérelmet, ha az alábbi a dokumentumok rendelkezésre állnak.

Munkáltatói jövedelemigazolás, nemleges igazolás adótartozásról

Hiteligényléskor ez azért szükséges, mert a bankok így tudják megállapítani az igénylő fizetőképességét és hitelképességét. Az igazolás alapján a pénzintézetek kiszámítják a jövedelemarányos törlesztési mutatót (JTM), hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az igénylő jövedelme elegendő a hitel törlesztéséhez, és minimalizálják a hitel visszafizetésével járó kockázatokat.

Emellett fontos egy pillantást vetni arra, hogy az igénylő és az adóstárs nem szerepel-e tartozással a Központi Hitelinformációs Rendszerben, vagy úgynevezett KHR-listán.

Ingatlan tulajdoni lap

Ha a tulajdoni lapon nincs feltüntetve lakóingatlan vagy évszám, akkor használatbavételi engedély vagy földhivatali térképmásolat is szükséges. A tulajdoni lap és térképmásolat elektronikusan is beszerezhető a Földhivatali Információs Rendszerből.

Személyes adatokat igazoló dokumentumok

Személyi igazolvány és lakcímkártya nélkül aligha tudnánk a kedvezményes hitelt igényelni. Fontos, hogy ellenőrizzük az érvényességüket. Emellett tulajdonosi hozzájárulás vagy hozzájárulások is szükségesek a kölcsön igénylésének elindításához. Ez csak több tulajdonos vagy haszonélvezői igénylés esetén szükséges.

Hiteles Energetikai Tanúsítvány

Az Otthonteremtési Program 2024-es változatához már az új típusú, Hiteles Energetikai Tanúsítvány szükséges a korszerűsítendő lakóingatlanról. Tanúsítványt kizárólag mérnöki végzettséggel rendelkező, hiteles tanúsító állíthat ki. Az ára az ingatlan méretétől függően általában 25 és 50 ezer forint között mozog.

Ezeket a dokumentumokat az igénylés benyújtásáig érdemes beszerezni és ellenőrizni, hogy ne legyen hiányosság, ami akadályozhatná a lakásfelújítási támogatás elnyerését.

Az Otthonfelújítási támogatás elemei

A teljes finanszírozási összeg saját forrásból, kamatmentes kölcsönből, valamint vissza nem térítendő támogatásból áll. A beruházás összköltsége 7 millió forint, amely 1 millió forint saját anyagi hozzájárulásból és 6 millió forint finanszírozási összegből tevődik össze. Fontos megjegyezni, hogy a finanszírozási összeg aránya, amely vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt tartalmaz, az igénylő jövedelmétől vagy a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmétől függ. Az alábbiakban részletesen is megnézzük a felújítási támogatás egyes elemeit.

Önerő

A szükséges önerő mértéke a felújítás vagy korszerűsítés elszámolható költségének minimum 14,3 százaléka, ami egy 7 milliós beruházás esetén 1 millió forintot jelent. Az önerő felhasználását a forrásaránynak megfelelően igazolni kell a folyósításkor. A minimális önerőn felül további saját forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéséhez, hogy elérhető legyen a 30 százalékos primer energiamegtakarítás.

Fontos, hogy a program során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei – különös tekintettel az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány, valamint a tulajdoni lap költségeire –, a saját forrás terhére is elszámolhatók.

Kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás

A kamatmentes kölcsön futamideje legfeljebb 10 év, beleértve a türelmi és rendelkezésre tartási időszakot is. A rendelkezésre tartási idő 6-tól 24 hónapig terjed, míg a türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított 3 hónapig. A vissza nem térítendő támogatás csökkenti a felvett hitel tőketartozását.

A kölcsönnel kapcsolatban nem kerül felszámításra kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj vagy szerződésmódosítási díj. Az otthonfelújítási támogatás elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése és módosítása, valamint a kölcsön folyósítása szintén díjmentes, kivéve a harmadik feleknek járó díjat, például energetikai tanúsítványt.

A korszerűsítés tárgyát képező ingatlant nem kell fedezetként bevonni, azonban a korszerűsített ingatlant a futamidő végéig vagy a teljes visszafizetésig nem lehet elidegeníteni. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra nem kerül jelzálog, de elidegenítési tilalom igen. Összességében tehát fontos megérteni, hogy a hitelprogram nem tartalmaz állami támogatást, hanem egy kedvezményes hitelkonstrukcióról van szó.

A vissza nem térítendő támogatás aránya

Ahogyan már fentebb említettük, a vissza nem térítendő támogatás, valamint a kamatmentes kölcsön felvehető összege az igénylő jövedelmétől vagy a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmétől függ. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korszerűsített ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének aránya mekkora az országos átlaghoz viszonyítva. A támogatás mértékét tovább befolyásolja még az igénylő és adóstársának jövedelme, továbbá a korszerűsítés előtti állapothoz képest elért primerenergia-felhasználás csökkenésének mértéke.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke járásonkénti átlagjövedelem szerint

Nézzük meg a főszabályt! Minél magasabb a korszerűsítendő, felújításra szoruló ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelme az országos átlagjövedelemhez viszonyítva, annál kisebb lesz a vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás összege.

A szabályozás szerint, ha a járási átlagjövedelem eléri vagy meghaladja az országos átlagjövedelem 110 százalékát, az ilyen térségekben a 7 millió forint összköltségű beruházásra 2,5 millió forint támogatás jár. A vissza nem térítendő támogatás aránya így legfeljebb 41,67 százalék. Amennyiben a járási átlagjövedelem az országos átlag 75 és 110 százaléka között van, akkor a támogatás összege 3 millió forint. A vissza nem térítendő támogatás aránya legfeljebb 50 százalék lesz. Azonban, ha a járási átlagjövedelem az országos átlag 75 százalékát sem éri el, a program 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A vissza nem térítendő támogatás aránya ebben az esetben legfeljebb 58,33 százalék.

Jövedelemtől függő támogatási arányok

Azon magánszemélyek, akik havi bruttó jövedelme meghaladja a 2023-as bruttó átlagkereset 130 százalékát (742.560 forint), lakóhelyüktől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kapják. Számukra a vissza nem térítendő támogatás összege 7 millió forint összköltségű beruházás esetén 2,5 millió forint.

Azok, akiknek bruttó havi jövedelme 30 százalékkal alacsonyabb a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkereseténél (571.200 forint), azaz bruttó 399.840 forint, a program keretében a legnagyobb, 3,5 millió forintos támogatást vehetik igénybe egy 7 millió forint összköltségű beruházás esetén.

A támogatás kifizetése, hitel folyósítása

Az otthonfelújítási támogatás kölcsönrésze és a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással vagy közvetlen szállítói finanszírozással folyósítható az igénylő rendelkezése szerint. Ez azt jelenti, hogy a támogatott vagy a beruházás sikeres megvalósítása után, a számlák bemutatásával kapja meg a támogatási összeget, vagy a pénzt közvetlenül a szállítónak utalják a számlák alapján. A szállítói finanszírozás kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a projektre vonatkozóan benyújtott, ellenőrzött számlák szerinti építési anyagokra, termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói vagy kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet forrásarányosan.

Az önrész igazolt felhasználása után előlegszámla vagy előlegbekérő, díjbekérő számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – lehetőség van szállítói előleg igénybevételére. Ilyenkor a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a támogatást kapó, jelen esetben végső kedvezményezett benyújtsa a folyósító banknak a szállítói előlegbekérőhöz, esetlegesen díjbekérőhöz kapcsolódó, a felhasznált anyagokat és nyújtott szolgáltatásokat tételesen bemutató végszámlát és a teljesítés igazolását. Az előlegszámlát a végszámlával együtt kell benyújtani, ha az előleg a díjbekérőre történt. A szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a finanszírozási összeg legfeljebb 75 százalékát.

Elszámolható költségek

Az elszámolható költségek közé tartoznak az anyagköltségek, munkadíjak, szakértői, tervezői és eljárási költségek. Ezek a projekt-előkészítési tevékenységek esetében az összes elszámolható költség legfeljebb 5 százalékát tehetik ki. Emellett elszámolhatók azok a költségek is, amelyek elengedhetetlenek a kivitelezési munkákhoz, a biztonságos működéshez, a tűzvédelemhez és az életveszély elhárításához. Közvetlen helyreállítási költségek és minden olyan egyéb költség is ide tartozik, amely saját forrásként elszámolható.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési és szerelési munkálatokra kiállított számlák csak akkor fogadhatók el, ha a vállalkozó nem azonos a kölcsönigénylővel, illetve nem közeli hozzátartozója vagy élettársa az igénylőnek, és gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy közeli hozzátartozója nem lehet annak tulajdonosa, alkalmazottja, alapítója vagy vezető tisztségviselője.

A kölcsön felhasználásnak számlával történő igazolása

Nagyon fontos megjegyezni, hogy mindent számlával kell igazolni. Ez vonatkozik minden anyagbeszerzésre és munkadíjra. A munkálatok elvégzéséhez vállalkozói szerződést kell kötni a szakemberekkel.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ugyanaz a számla nem számolható el kétszer. A jelenlegi szabályozás szerint az Otthonteremtési Program keretében nem lehet elszámolni azokat a költségeket, amelyeket az igénylő például CSOK vagy falusi CSOK igénylése során elszámolt. Ez fordítva is igaz, tehát ugyanazt a számlát nem lehet többször benyújtani, még akkor sem, ha először az otthonfelújítási támogatás igénylése történik.

Otthonfelújítási támogatás kalkulátor

A kedvezmény elnyeréséhez és a sikeres pályázathoz számos feltételt kell teljesíteni, amelyek ellenőrzése bonyolult lehet. A bárki számára hozzáférhető, online elérhető lakásfelújítási támogatás kalkulátorok segítséget nyújtanak ebben, mivel néhány kérdés megválaszolása után bárki megtudhatja, jogosult-e a maximum 6 millió forint támogatásra.

A kalkulátorok figyelembe veszik mind az igénylőre, mind az ingatlanra vonatkozó előírásokat. Az ingatlan esetében a továbbá jellemzően vizsgálják az épület típusát, azaz családi ház-e a korszerűsítendő ingatlan. Megadható az építés éve, hiszen fontos, hogy 1991 előtt épült ingatlanról legyen szó. Emellett a kalkulátorok a tulajdoni hányadra vonatkozó előírások teljesülését is vizsgálják.

A kalkulátorok nagy része képet tud adni a tervezett munka támogathatóságáról is. Az igénylő kapcsán pedig azt méri fel, hogy megfelelő ideje él-e az adott ingatlanban, teljesíti-e a köztartozásra és közüzemi tartozásra vonatkozó elvárásokat, valamint szerepel-e rossz adósként a KHR adatbázisban.

Mekkora energia-megtakarítást kell megvalósítani a felújítási támogatásból?

A felújítás befejezésekor az épületnek legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást kell elérnie, amit Hiteles Energetikai Tanúsítvánnyal kell igazolni. Szakértők szerint a 7 millió forintos beruházási érték várhatóan elegendő lesz ehhez a 30 százalékos energetikai felújításhoz.

Ha a Hiteles Energetikai Tanúsítvány szerint a primerenergia-felhasználás csökkenése eléri vagy meghaladja a kiindulási állapothoz képest a 40 százalékot, az igénylő további 5 százalék vissza nem térítendő támogatásra jogosult a keretösszegen belül. Ez nem növeli a teljes támogatási összeget, de növeli a vissza nem térítendő támogatás arányát.

Az igénylés benyújtásakor már rendelkezni kell az épület energetikai tanúsítványával, különben a bank nem fogadja be a kérelmet. A beruházás végén egy újabb energetikai tanúsítvány szükséges az elvárt energiamegtakarítás igazolásához.

Mi történik, ha nem éri el az energia-megtakarítás a 30 százalékot?

Ha a végső Hiteles Energetikai Tanúsítvány alapján szerint a beruházás nem éri el a 30 százalékos primerenergia-megtakarítást, akkor az ügylet szabálytalanná válik, és a teljes finanszírozási összeget vissza kell fizetni. A visszafizetendő összeg a tőketartozás mellett magában foglalja a kölcsönszerződés szerinti ügyleti kamatot (beleértve az esetleges késedelmi kamatot), a szabálytalanságból eredő ügyleti kamatot, valamint késedelem esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is.

Az oldalon megjelent írás kifejezetten informáló jellegű és kizárólag a Banknavigátor Kft. és a Financial Consulting Zrt. mint a szerzőknek a véleményét jeleníti meg. A szerzők ezen véleményüket az előzetes szakmai tájékozódásuk és az akkor elérhető legrészletesebb információk alapján fogalmazták meg és jelenítik meg a közzétett írásban, ennek ellenére a szöveg tartalmazhat az olvasás napján már elavult és/vagy már nem a valóságnak mindenben megfelelő adatokat. Ennek megfelelően a Banknavigátor Kft. és a Financial Consulting Zrt. a tévedés jogát teljes mértékben fenntartják, a fenti megfogalmazás semmilyen módon és formában nem tekinthető a tények egyértelmű megjelenítésének. Kérjük a döntése meghozatala előtt feltétlenül tájékozódjon és kérjen szakmai segítséget.

Így kaphatod meg a hitelt

Otthonfelújítási támogatás 2024 – Minden, amit érdemes tudni - Kalkuláció

1. Kalkuláció

Versenyeztesd meg a bankok ajánlatait, és válaszd ki a számodra legkedvezőbbet.

Otthonfelújítási támogatás 2024 – Minden, amit érdemes tudni - Kiválasztás

2. Kiválasztás

Kattints az "érdekel" gombra és kérj ajánlatot.

Otthonfelújítási támogatás 2024 – Minden, amit érdemes tudni - Igénylés

3. Igénylés

Állítsd össze a bank által kért dokumentumokat és add be hiteligénylésedet.

Otthonfelújítási támogatás 2024 – Minden, amit érdemes tudni - Szerződés

4. Szerződés

A kiválasztott bankban megtörténik a szerződéskötés, majd ezt követően hamarosan a folyósítás.

Gyakran Ismételt Kérdések

Igen, az előtörlesztés a lakásfelújítási támogatásból díjmentes. A támogatás jóváírását követően a bank 10 napon belül újraszámolja az otthonfelújítási kölcsön havi törlesztőrészleteit, de a futamidő nem változik. Azonban az egyéb előtörlesztésekre és a végtörlesztésre a bank díjat számíthat fel.

Az igénylést, a kivitelezői szerződéseket, valamint az anyagköltségről és munkadíjról szóló számlákat és a számlaösszesítőt az utolsó munkálatok befejezését követő 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ekkor kell csatolni a szükséges dokumentumokat is.

A folyósítástól számított egy éven belül be kell fejezni a munkálatokat.

Ha nem felelünk meg bizonyos feltételeknek, és így megszűnik a lakásfelújítási kölcsön kamattámogatása, akkor a konstrukció piaci kamatozású jelzáloghitellé válik. Ez azt jelenti, hogy a hitel kamata piaci alapon kerül meghatározásra, és az azonnali törlesztések mértéke változhat a piaci kamatszintnek megfelelően. Ezért fontos, hogy a kölcsönszerződésben foglalt feltételeket rendszeresen és pontosan teljesítsük annak érdekében, hogy megőrizzük a kamattámogatott konstrukciót.

Az Otthonfelújítási Program keretében minden család csak egyszer vehet igénybe lakásfelújítási támogatást, még akkor is, ha nem vették fel a teljes, 3 millió forintos összeget. Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan eladásakor nem kell visszafizetni a támogatást. Azonban érdemes tudni, hogy a támogatás személyhez, és nem ingatlanhoz kötött. Például jogosultak lehetünk a támogatásra olyan ingatlan esetén is, amelyre korábban már igényeltek felújítási támogatást, kivéve akkor, ha az előző tulajdonos közeli hozzátartozónk volt.

A weboldalon megjelenített egyes ajánlatok megjelenítését több tényező befolyásolhatja, így az ajánlatra vonatkozó feltételek és megadott adatok, valamint a weboldalt üzemeltetőnek az ajánlatot tevővel való megállapodásai. Az ajánlatok megjelenítésekor ezért nem független rangsorolás valósulhat meg, hanem a szerződött partnerek ajánlatai kiemeléssel előbbre kerülhetnek a listán.

Legutóbbi blogbejegyzések

Minden, amit tudnod kell az új MÁP Pluszról

Minden, amit tudnod kell az új MÁP Pluszról

2024.06.12.

Az elmúlt években a magyar kormány folyamatosan igyekszik új és vonzó pénzügyi termékeket kínálni a lakosság számára, hogy ösztönözze a megtakarításokat, és egyben csökkentse az ország külső adósságát. Ennek a törekvésnek egyik legújabb példája az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) magasabb kamatozással. Mutatjuk, hogy miért lehet érdemes befektetni ebbe az új állampapírba, hogyan működik, és milyen előnyöket kínál.

Tovább olvasom
4 fontos tényező, ami befolyásolja a hitelbírálat idejét

4 fontos tényező, ami befolyásolja a hitelbírálat idejét

2024.06.10.

Az emberek számára a hitelbírálat egy fontos lépés lehet életükben, legyen szó lakásvásárlásról, autóvásárlásról, vagy más nagyobb beruházásról. Azonban a hitelbírálat folyamata nem mindig gyors és egyszerű. Számos tényező befolyásolja, hogy mennyi időt vesz igénybe a hitelkérelem jóváhagyása. Utánajártunk a hitelbírálat idejét meghatározó négy fontos tényezőnek, hogy jobban megérthessük ezt a folyamatot.

Tovább olvasom
Mire számíthatunk a CSOK Plusznál, ha nem születnek meg a tervezett gyermekek?

Mire számíthatunk a CSOK Plusznál, ha nem születnek meg a tervezett gyermekek?

2024.06.09.

A CSOK Plusz egy igazán jó támogatási forma, azonban mint minden támogatásnál, itt is mérlegelni kell az esetleges kockázatokat. Abban az esetben, ha nem születnek meg a tervezett gyermekek, nem teljesítjük az elvárt feltételt. És bizony probléma lehet. Mutatjuk, miért.

Tovább olvasom
Érdemes-e halasztani a lakásvásárlást alacsonyabb hitelkamatra várva?

Érdemes-e halasztani a lakásvásárlást alacsonyabb hitelkamatra várva?

2024.06.04.

Egy tudatos hiteligénylő pontosan tudja, hogy nagyon nem mindegy, hogy mennyi az általa igényelt hitel kamata. De valóban ennyire fontos ez? És tehetünk-e valamit? Érdemes elhalasztani a lakásvásárlást alacsonyabb hitelkamatra várva? Szakértőnk válaszol a kérdésekre.

Tovább olvasom

További hírek a hirnavigator.hu támogatásával